March 2019 – June 2021

March 2019 – June 2021

Mamy przyjemność poinformować, że firma Digital Core Design Sp. z o.o. sp. k. podpisała umowę nr WND-RPSL.01.02.00-24-008E/19-005 w ramach projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego poprzez Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Nazwa projektu: „QBASS – Kwantowo odporny Blokowy Asymetryczny System Szyfrowania i autoryzacji.”

Projekt ten ma na celu stworzenie systemu szyfrującego odpowiadającego na współczesne wyzwania cyberbezpieczeństwa.
Finalne rozwiązanie cechuje maksymalna uniwersalność oraz skalowalność, dzięki czemu można je zastosować zarówno w złożonych sieciach komputerowych, jak i w modułach IoT.

Planowany efekt projektu to rozwiązanie, pozwalające na m.in.:

  • możliwość implementacji w pojedynczym układzie scalonym, w dowolnej z wybranych technologii implementacji,
  • odporność na kryptoanalizę (także z zastosowaniem komputerów kwantowych),
  • możliwość jedno-jednoznacznej identyfikacji nadawcy wiadomości,
  • zastosowanie kluczy jednorazowych z ukrytym składnikiem klucza publicznego,
  • niewielkie rozmiary kluczy szyfrujących,
  • blokowy transfer lub też przechowywanie zaszyfrowanych danych (innowacja na skalę światową).
Wartość całkowita projektu: 4016216,83 PLN

Wnioskowane dofinansowanie: 3 106 383,27 PLN

Wszelkich dodatkowych informacji dotyczących projektu udzieli jego Koordynator. Prosimy o kontakt telefoniczny: +48 32 282 82 66 lub e-mailowy: info@dcd.pl

January 2017 – March 2019

January 2017 –  March 2019

Mamy przyjemność poinformować, że firma Digital Core Design Sp. z o.o. sp. k.  podpisała umowę nr POIR.01.01.01-00-0257/16 z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju, w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, lata 2014-2020, Działanie 1.1 “Projekty B+R przedsiębiorstw”.

“CryptOne – bezwzględnie bezpieczny kryptoprocesor”

Celem projektu jest wypracowanie innowacyjnego w skali świata rozwiązania, polegającego na wykorzystaniu asymetrycznego schematu szyfrowania RSA do realizacji kryptosystemu z kluczem jednorazowym.

Wartość projektu: 2697482,70PLN

Dofinansowanie projektu z UE: 2083176,36PLN

Wszelkich dodatkowych informacji dotyczących projektu udzieli jego Koordynator. Prosimy o kontakt telefoniczny: +48 32 282 82 66 lub e-mailowy: info@dcd.pl

September 2016 – June 2018

September 2016 –  June 2018

Mamy przyjemność poinformować, że firma Digital Core Design Sp. z o.o. sp. k. podpisała umowę nr UDA-RPSL.01.02.00-24-06CE/16-00 w ramach projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego poprzez Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Nazwa projektu: „Nowoczesny kontroler magistrali szeregowej nowej generacji – I3C”

Wartość projektu: 1354183,00 PLN

Całkowite wydatki kwalifikowalne: 1193733,00 PLN

Dofinansowanie projektu z UE: 925026,80 PLN

Wszelkich dodatkowych informacji dotyczących projektu udzieli jego Koordynator. Prosimy o kontakt telefoniczny: +48 32 282 82 66 lub e-mailowy: info@dcd.pl

Other success stories

News